gitarová lekcia – rozklady akordov 2 /video/

Jún 2nd, 2013
Napísal:

Ďalšia z mojich gitarových etudiek venovaná rozkladom akordov, tentoraz vhodná na nácvik rozkladov durových a molových kvintakordov hraných technikov sweep picking cez viac strún.

Sweep picking je technika hry na gitaru za použitia trsátka, ktorá sa môže využiť v prípade, že sa hrá vždy len jeden tón na viacerých strunách za sebou. V tom prípade sa trsátkom brnká len v smere strún, ktoré nasledujú.

Pri hre 2 a viac tónov na jednej strune sa môže prejsť na alternate picking, tzn striedavé brnkanie (od seba k sebe), ale v tejto etude sa využije legáto, ktoré sa hrá ľavou rukou buď príklepom (melódia smerom nahor) alebo odtrhom (melódia nadol).

Využíva sa aj sklz (glissando) ako výrazový prostriedok, keď sa začiatočný tón nasledujúceho akordu, ak sa hrá v inej polohe, môže brnknúť ešte skôr a tón zaznie až po sklze prstu do správnej polohy (nahor alebo nadol po strune). Môže sa to hrať aj bez sklzu.

Etuda je zahraná v rýchlejšom tempe a pomaly, kedy sa zobrazuje aj notácia s tablatúrou. Na záver je verzia so zobrazenou celou notáciou. Odporúčam cvičiť pomaly po jednotlivých taktoch, dať si záležať na každom tóne. Nezabudnúť pri cvičení na metronómom!

Príjemné cvičenie.. ;)

Viac gitarových videí na mojom youtube kanáli

GL4-arpeggios2


2024 Copyright Gitaristi.sk. All rights reserved.