gitarová lekcia – tapping 2 /video/

Máj 24th, 2013
Napísal:

Druhá zo série tappingových lekcií. Hrá sa bez použitia trsátka, len údermi prstami pravej a ľavej ruky na struny.

Využíva sa opäť hlavne legátové hranie, ktoré sa hrá ľavou aj pravou rukou buď príklepom (melódia smerom nahor) alebo odtrhom (melódia nadol). Využíva sa aj sklz (glissando) pri posune do inej polohy (nahor alebo nadol po strune), kedy sa prst neodlepí od struny, len skĺzne k inému tónu. Pri prechode na novú strunu sa musí vyvinúť taká sila úderu, aby tón zaznel v dostatočnej intenzite.

Písmeno T v notácii označuje príklep prstom pravej ruky, ostatné sa hrajú ľavou rukou. Krátka čiarka spájajúca 2 tóny označuje glissando.

Etuda je zahraná v rýchlejšom tempe aj pomaly, kedy sa po jednotlivých riadkoch zobrazuje aj notácia s tablatúrou. Na záver je verzia so zobrazenou celou notáciou. Odporúčam opäť cvičiť pomaly po taktoch, dať si záležať na každom tóne. Nezabudnúť pri cvičení na metronómom!

Príjemné cvičenie.. ;)

Viac gitarových videí na mojom youtube kanáli


2024 Copyright Gitaristi.sk. All rights reserved.