Módy

Jún 28th, 2010
Napísal:
Kategória: Lekcie

Ľuboš Brtáň pripravil pre fórum pekný článok k módom a ich pochopeniu. Aby nezapadol prachom a pomohol aj ďalším gitaristom, pridávame ho aj na úvodnú stránku.

No! Tak som si našiel trocha času a pokúsim sa čo najlepšie ozrejmiť problematiku módov durovej stupnice(cirkevných stupníc). Nahral som k tomu aj kratučké ukážky. Je to len priamo gitara do počítača. Pre každý mód som nahral nejaký backing ktorý je v damom móde. Sólo je improvizácia. Ide o to vysvetliť čo najlepšie, ako módy chápať. Snažil som sa používať len tóny zo stupnice ale pohral som aj všeliake chromatické miestami… miestami som šiel máličko out….

Hlavnou chybou, s ktorou sa stretám je, že sa módy vysvetľujú vždy vo vzťahu k durovej stupnici a potom hrám jednotlivé módy tak, že hrám len tú ktorú durovú stupnicu vždy od iného tónu. Toto je síce pravda, ale jediné k čomu to vedie, je že ľudia nechápu módy ako samostatné farby, ale len ako durovú stupnicu hranú vždy od iného tónu….(načo by som sa tým pádom učil milión stupníc, keď hrám aj tak len dur…) Preto teraz zabudneme na to, že je to vždy len durová stupnica.

Módus znamená, že stupnica vznikla tak, že zanechám všetky intervaly v stupnici ako sú, len zvolím za počiatočný tón nejaký iný tón ako prvý. Z toho vyplýva, že stupnica má toľko módov, koľko má tónov. Keď zoberieme C dur, vyzerá to nasledovne:

1. C D E F G A H C Iónska(Ionian) DUR prirodzená
2. D E F G A H C D Dórska(Dorian)
3. E F G A H C D E Frygická(Frygian)
4. F G A H C D E F Lydická(Lydian)
5. G A H C D E F G Mixolydická(Mixolydian)
6. A H C D E F G A Aiolská(Aeolian) MOL prirodzená
7. H C D E F G A H Lokrická(Locrian)

Je veľmi dôležité brať tieto stupnice ako nové farby a nie sa snažiť ich spájať s durovou stupnicou. Jasné, je treba vedieť ako vznikli, ale tým to končí. Napríklad môžem si povedať, že E frygická je v podstate C dur. Takže budem hrať C a hotovo. To je síce pekné ale strácam tým kontakt s E, pretože akordické tóny sú E G H D (sme v E). Keď budem rozmýšlať v C, budú pre mňa akordické tóny C E G … a samozrejme to bude znieť oveľa horšie. Preto teraz budeme všetky módy začínať tónom A! Mód môže mať durový alebo molový charakter podľa toho, akú má terciu. Ak má veľkú – má durový, ak malú – molový charakter. Každý mód má svoj charakteristický interval, ktorým sa odlišuje od durovej príp. molovej stupnice. Na každom stupni je treba vedieť postaviť akord a tým vedieť, ktoré akordy mi budú dokopy dávať ten ktorý mód.

1. Ionian
A H C# D E F# G# A
Akordy: Amaj Hmi7 C#mi7 Dmaj7 E7 F#mi7 G#mi7b5
Obyčajná durová stupnica.

2. Dorian
A H C D E F# G A
Molový charakter. Charakteristický interval – veľká sexta (dórska sexta)
Akordy: Ami7 Hmi7 Cmaj7 D7 Emi7 F#mi7b5 Gmaj7
Je to v postate molová stupnica so zvýšeným 6. stupňom.

3. Frygian
A Bb C D E F G A
Molový charakter. Charakteristický interval – malá sekunda (frygická sekunda)
Akordy: Ami7 Bbmaj7 C7 Dmi7 Emi7b5 Fmaj7 Gmi7
Je to v postate molová stupnica so zníženým 2. stupňom.

4. Lydian
A H C# D# E F# G# A
Durový charakter. Charakteristický interval – zväčšená kvarta (lydická kvarta)
Akordy: Amaj H7 C#mi7 D#mi7b5 Emaj7 F#mi7 G#mi7
Je to durová stupnica so zvýšeným 4. stupňom.

5. Mixolydian
A H C# D E F# G A
Durový charakter. Charakteristický interval – malá septima (mixolydická septima)
Akordy: A7 Hmi7 C#mi7b5 Dmaj7 Emij7 F#mi7 Gmaj7
Je to durová stupnica so zníženým 7. stupňom.

6. Aeoian
A H C D E F G A
Obyčajná molová stupnica.
Akordy: Ami7 Hmi7b5 Cmaj7 Dmi7 Emi7 Fmaji7 G7

7. Locrian
A Bb C D Eb F G A
Táto stupnica má na prvom stupni zmenšený akord, ktorý je nestabilný a má snahu sa rozviesť. Z toho dôvodu sa nepoužíva moc ako modálny zvuk. Hráme ju cez mi7b5(halfdimished) akordy.

Z ukážok je myslím dobre vidieť, že každy mód má svoj charakteristický zvuk a nemá už s pôvodnou durovou nič spoločné. Je dobre si tie ukážky možno pár krát pustiť a snažiť sa zapamätať si tie farby. V praxi treba módy rozoznávať podla sluchu. Jednotlivé farby sú tak silné, že každá ukážka by mohla byť kludne nejaký song a to som iba tak spojil pár tónov a do toho trošku zaimprovizoval.

Dúfam, že som mojimi siahodlhými úvahami aspoň niekomu pomohol vniknúť hlbšie do teoretickej mystiky hudby..


2024 Copyright Gitaristi.sk. All rights reserved.