GITARIÁDA 2010

Jún 28th, 2010
Napísal:
Kategória: Aktuality

Náš portál je mediálny partner obnovenej súťaže Gitariáda, ktorú pred časom organizoval časopis Muzikus a konala sa každoročne v Prahe. Všetci gitaristi, ktorí majú chuť si zmerať svoje gitarové schopnosti s inými a ukázať, čo v nich je, majú teraz jedinečnú možnosť.

Tu sú pravidlá:

1. GITARIÁDA 2010 je súťaž pre gitaristov a basgitaristov zo Slovenska a Českej republiky, určená pre všetky vekové kategórie.

2. Súťaž bude prebiehať v štyroch kategóriách:

• Rocková gitara

• Jazz/Blues gitara

• Bluegrass/Country/Folk gitara

• Basgitara

3. Prihlásiť sa je možné iba do jednej z kategórií.

4. Súťaž bude prebiehať pod dozorom odbornej poroty v dvoch kolách:

Prvé – výberové kolo:

Výber finalistov bude prebiehať na základe doporučených demo CD. Prihlášky s demo CD je nutné doručiť organizátorom najneskôr do 15. augusta 2010

a následne druhé kolo:

Finále – verejná súťaž

GITARIÁDA 2010

25. september 2010 v Banskej Bystrici
Dom kultúry na Námestí Slobody 3

(zoznam postupujúcich do finále bude zverejnený od 25. augusta 2010 na stránke www.gitariada.sk)

Bližšie informácie o účasti vo finále dostanú postupujúci finalisti e-mailom.

5. Prihlášky vo formáte PDF sa nachádzajú na registračnej stránke www.gitariada.sk. Po registrácii si súťažiaci stiahne prihlášku a po jej vytlačení, vyplnení a vystrihnutí ju vloží do obalu svojho demo CD tak, aby bolo čitateľné, o koho ide, a zašle toto CD na adresu:

Hudobniny BIG MUSIC
Partizánska cesta 36
974 01 Banská Bystrica

Pre uľahčenie práce organizátorov súťaže je každý z uchádzačov, ktorý zašle do súťaže vyplnenú prihlášku s demo CD ZÁROVEŇ povinný byť aj riadne zaregistrovaný na oficiálnej stránke súťaže www.gitariada.sk. Bez online registrácie jeho prihláška NIE JE považovaná za platnú.

Každý prihlásený zašle do súťaže iba jedno demo CD. Súťažné CD musí byť na horeuvedenú adresu DORUČENÉ najneskôr 15. augusta 2010. Po tomto termíne sa ďalšie doručené CD neberú do úvahy.

Demo CD musí obsahovať:

1 vlastnú inštrumentálnu skladbu

1 prevzatú skladbu od akéhokoľvek autora v inštrumentálnej podobe (odporúča sa „klasika“, napríklad J. Hendrix… nie je však podmienkou, môže to byť úryvok z jednej skladby alebo zmes skladieb od jedného autora, príp. viacerých autorov). Trvanie žiadnej zo skladieb na demo CD nesmie presiahnuť 3 minúty.

6. Do finálového kola každej kategórie postupuje 5 súťažiacich a dvaja náhradníci vybraní pre prípad neúčasti vybraného finalistu (choroba, úraz, rodinné dôvody…).

7. V prípade postupu musí súťažiaci do finálového kola vybrať maximálne dve skladby, spracované v inštrumentálnej podobe. Jedna z nich musí byť jeho vlastná kompozícia, druhú si zvolí súťažiaci podla vlastného uváženia. V kategórii basgitara je nutné voliť skladby tak, aby bola basgitara nosným nástrojom v danej skladbe. Skladby, ktoré súťažiaci odohrá vo finálovom kole, môžu ale nemusia byť rovnaké, ako skladby na demo nahrávke.

8. Všetky náklady spojené s prihlásením, výrobou demo nahrávky, či ďalšou účasťou na súťaži Gitariáda 2010 (poštovné, doprava, ubytovanie súťažiaceho i jeho sprievodných hráčov..) si každý prihlásený hradí sám.

9. Usporiadateľ zabezpečí profesionálne ozvučenie – PA systém, „nástrojovku“ (gitarový a basgitarový aparát a biciu súpravu), odposluchy atď.

10. Súťažiaci si môžu na svoje finálové vystúpenie prizvať na pódium maximálne 3 spoluhráčov, t.j. maximálny celkový počet osôb na pódiu je 4.

11. Súťažiaci môžu súťažiť aj s podporou half playbacku, k dispozícii bude CD prehrávač, resp. si súťažiaci donesie svoje zariadenie – kvôli technickej špecifikácii organizátorovi VOPRED NAHLÁSI druh zariadenia.

12. Poradie súťažiacich vo finále bude vyžrebované pri prezentácii finalistov, ktorá prebehne od 10:00 – 11:30 hod. v deň konania finále, t.j. 25. septembra 2010. Každý súťažiaci si pri prezentácii vytiahne zo žrebovacieho zariadenia lístok s poradovým číslom

13. Každý účastník finále zaplatí pri prezentácii nevratné zápisné vo výške 10 € . Platí sa len za súťažiaceho, nie za jeho spoluhráčov

14. Finálové kolo bude organizované ako udalosť s prístupom verejnosti

15. V každej kategórii budú vyhlásené iba prvé tri miesta.

16. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien nasleduje KONCERT VÍŤAZOV a KONCERT HOSŤA VEČERA.

Ďalej budú vyhlásené ceny:

Cena diváka – vyhlásená na základe diváckeho hlasovania

Cena za najlepší inštrumentálny výkon – vzťahuje sa na všetkých účinkujúcich a všetky nástroje, vrátane sprievodných hráčov – nie je výhradne určená pre súťažiacich gitaristov a basgitaristov

Zvláštna cena – bude vyhlásená výhradne v prípade, že sa porota a sponzori zhodnú na vesmírnej výnimočnosti jedného z účastníkov súťaže.

17. Víťaz ktorejkoľvek ceny v ktorejkoľvek kategórii (Rocková gitara, Jazz/Blues gitara, Bluegrass/Country/Folk gitara, Basgitara, Najlepší inštrumentalista, Cena diváka…) sa nemôže zúčastniť ako súťažiaci nasledovného ročníku súťaže Gitariáda.

UPOZORNENIE:

V prípade prihláseného/súťažiaceho a/alebo jeho spoluhráča, ktorý najneskôr 15. augusta 2010 (najneskorší dátum doručenia demo CD do prvého, t.j. výberového kola) nedovŕšil vek 15 rokov, resp. nie je držiteľom občianskeho preukazu, je nutné, aby prihlášku podpísal aj jeho zákonný zástupca. Účasť súťažiacich a ich spoluhráčov mladších ako 15 rokov, resp. súťažiacich a ich spoluhráčov bez platného občianskeho preukazu vo finále súťaže GITARIÁDA 2010 bez sprievodu zákonného zástupcu nebude umožnená. Zákonný zástupca súťažiaceho, ako aj spoluhráča, je plne zodpovedný za akékoľvek jeho konanie.

Vysvetlivky:

prihlásení = všetci, čo sa do súťaže prihlásili
súťažiaci = finalisti, t.j. osoby, ktoré postupujú do finálového kola

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť ktorýkoľvek bod štatútu súťaže GITARIÁDA 2010 (týchto pravidiel) bez uvedenia dôvodu a zaväzuje sa súťažiacich o prípadných zmenách včas informovať prostredníctvom e-mailu alebo osobne v deň konania finálového kola.

Všetci prihlásení i súťažiaci sú povinní oboznámiť sa so štatútom súťaže. Prihlásením do súťaže potvrdzujú, že sú s jej pravidlami oboznámení a súhlasia s nimi. Každé porušenie štatútu súťaže môže viesť okamžitej diskvalifikácii prihláseného v ktoromkoľvek kole súťaže.

Za všetky osobné veci si každý zo zúčastnených ručí sám. Usporiadateľ nemôže prevziať zodpovednosť za žiadnu stratu, poškodenie alebo krádež majetku účastníkov súťaže a/alebo ich sprievodných hráčov či zákonných zástupcov.

Akékoľvek ďalšie informácie o súťaži GITARIÁDA 2010 sa podávajú výhradne na základe emailovej otázky na adrese info@gitariada.sk

www.gitariada.sk
www.bigmusic.sk


2024 Copyright Gitaristi.sk. All rights reserved.