VENUJTE 2% Z DANE!

Január 1st, 2016
Napísal:

Aj tento rok môžete prispieť k chodu gitarového fóra formou venovania 2% z dane pre občianske združenie PRE TEBA.

OZ PRE TEBA vzniklo v roku 2006.
Od začiatku svojej existencie pomáha pri mnohých hudobnovzdelávacích a organizačných aktivitách:
- hudobná škola Yamaha pre deti od predškolského veku až po dospelých
- organizácia medzinárodného gitarového festivalu GUITARFEST v PKO v Bratislave
- organizácia hudobných workshopov, koncertov
- prevádzka najväčšieho gitarového fóra na Slovensku – gitaristi.sk
- online gitarové video lekcie zadarmo
- pomoc pri vydávaní hudobných albumov, publikácií
- pomoc pri organizácií umeleckých výstav, prezentácií
- podpora a rozvoj mladých hudobných talentov

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu PRE TEBA, využite jeden z nasledovných postupov (pre zamestnancov, fyzické alebo právnické osoby):

 

Postup pre zamestnancov

1. Do 15.2.2016 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 €).
3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvediete:

  • kolónka č. 01 – 11: Vaše meno, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko,
  • kolónka č. 12: zaplatená daň (tú nájdete v potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa v riadku 03)
  • kolónka č. 13: sumu do výšky 2 % (výpočet: číslo z kolónky 12 vydelíte číslom 50, zaokrúhliť na dve desatinné čísla).

Ak ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť (najmenej 40 hodín za rok 2015), môžete na základe potvrdenia od neziskovej organizácie darovať až 3 %!

  • kolónka č. 14: dátum zaplatenia dane (ten nájdete v potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa v riadku 05)

4. Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Doplňujúce informácie:
Názov: PRE TEBA
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42413150
Sídlo: Gessayova 10, 851 03 Bratislava

- 2 % z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3 € a nemáte nedoplatok na dani.
- do kolónky ROK sa píše 2015.
- obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.
- číslo účtu PRE TEBA nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech organizácie PRE TEBA.
- IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.

 

Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%
z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do OZ PRE TEBA:

IČO: 42413150
Právna forma: Občianske združenie
Názov: PRE TEBA
Ulica: Gessayova
Číslo: 10
PSČ: 851 03
Obec: Bratislava

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
- Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

 

Postup pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2016

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

3. POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42413150
Právna forma: Občianske združenie
Názov: PRE TEBA
Ulica: Gessayova
Číslo: 10
PSČ: 851 03
Obec: Bratislava

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

 

Guitarfest 2006 – PKO Bratislava:

DSC_23040008 IMG_6227DSC_23330022 gutarfest-3-021DSC_23980048

2018 Copyright Gitaristi.sk. All rights reserved.